Videolar

DR. SERAN GÖÇER, TYT TÜRK’TE, ‘PINAR ERGÜNER’LE HAFTASONU’ PROGRAMINA KONUK OLDU

DR. SERAN GÖÇER WAS A GUEST ON ‘PINAR ERGÜNER’LE HAFTASONU’ AT TYT TÜRK

Ci̇lt Gençleşti̇rme Tedavi̇si̇ Mezoterapi̇de Yeni̇ İçeri̇kler

New contents in mesotherapy, skin rejuvenation treatment

Dr.Seran Göçer - İlk Kitabı Pozitif Güzelliği Anlatıyor

Dr.Seran Göçer's First Book "Positive Beauty" Is Out

Mezoterapi uygulaması kaç seans uygulanır

How many sessions does it take to apply mesotherapy

Kişiler yeni teknolojiler arasında kendine en uygun yönteme nasıl karar verebilirler

How can people decide on the method most suitable for themselves among all the new technologies?

Botox’ta doğal uygulama nasıl olur

How can Botox be applied naturally?

Mezolifting ile cilt gençleştirme yöntemi nedir

What is skin rejuvenation with mesolifting?

Mezolifting uygulamasının cilde faydaları neler

What are the benefits of mesolifting on the skin?

Mezolifting uygulaması yapıldıktan sonra etkisi ne kadar sürer

How long do the effects last after the mesolifting application?

Mezolifting uygulaması sonrasında herhangi bir yan etki olasılığı var mı

Is there any possibility of side effects after the mesolifting application?

Mezolifting kimlere uygulanabilir

Who are suitable for mesolifting application?

Mezolifting ile cilde uygulanan içerik nelerden oluşuyor

What are the ingredients of the content applied on the skin with mesolifting?

El ayak gibi vücudun farklı bölgelerinde yaşlılık belirtilerini giderici en uygun yöntem nedir

What is the most appropriate method to remove signs of aging in different parts of the body such as hands and feet?

Dolgu uygulamaları vücudun hangi bölgelerine uygulanabilen bir yöntemdir

Dolgu uygulamaları vücudun hangi bölgelerine uygulanabilen bir yöntemdir Which parts of the body are suitable for filler application?

Dolgu uygulamaları ne tür hastalar için uygun bir yöntemdir

What kind of patients are suitable for filler application?

Cilt gençleştirme yöntemlerinde uygun yaş sınırı nedir

What is the appropriate age limit for skin rejuvenation methods?

Botox’un yüz uygulamaları neler

What are the facial applications of Botox?

Botox yaptırmak için uygun bir yaş var mıdır

Is there an appropriate age for Botox?

Botox yaptırdıktan sonra etki süresi nedir

How long do the effects of Botox last?

Botox vücutta hangi bölgelere uygulanabilir

Which parts of the body are suitable for Botox application?

Botox uygulamasının ardından oluşabilecek komplikasyonlar neler

What are the complications that may occur after the botox application?

Botox ile yüzde hangi çizgiler tedavi edilir

Which lines are treated on the face with botox?

Botox ile terleme sorununun önüne geçmek mümkün mü

Is it possible to prevent sweating problems with Botox?

Yüz germe işlemleri ne kadar sürede tekrarlanmalı

How long should the interval be between facelifting procedures?